• Verduurzaming wijken
  • Sustainable neighborhoods

Lokale Energie Strategie


De energietransitie is in grote mate een lokale transitie, waarbij overeenstemming moet worden gezocht tussen lokale doelstellingen, lokale mogelijkheden en daadwerkelijke realisatie. In het Klimaatakkoord (juli 2018) wordt dit lokale karakter onderkend, en wordt de regie ook in belangrijke mate lokaal neergelegd, via de zogenoemde Regionale Energie Strategie√ęn (RES).
 
Het lokale karakter geldt bijvoorbeeld voor de introductie van duurzame energiebronnen op land, zoals windenergie en zonne-energie. Dit vraagt om een zorgvuldig proces om te komen tot lokaal maatschappelijk draagvlak en een goede ruimtelijke inpassing.
 
Het lokale karakter geldt ook voor de gebouwde omgeving, waarbij haalbare en betaalbare oplossingen moeten worden gevonden en gerealiseerd voor de verduurzaming van woningen en woonwijken. Dit vraagt om een zorgvuldig proces met bewoners, woningcorporaties, de bouwsector en netbeheerders.
 
Energy Watch ondersteunt gemeenten om te komen tot een Lokale Energie Strategie, waarin lokale mogelijkheden, energiescenario’s en de bijbehorende activiteitenplannen worden ontwikkeld, begeleid en de resultaten gemonitord.