• Energie inpassing
  • Feed-in management

Betere benutting netaansluiting


De opkomst van wind- en zonne-energie en de toename van elektriciteitsverbruik leidt tot krapte op het elektriciteitsnet, zowel voor het verbruik als bij teruglevering van elektriciteit. Een betere benutting van de (beschikbare) netaansluiting(en) kan een bijdrage leveren aan de oplossing van dit probleem. Daarvoor wordt vaak gedacht aan energieopslag en vraagsturing. Een andere mogelijke bijdrage waar minder vaak aan wordt gedacht is een optimalisatie van het systeemontwerp van het windpark, het zonnepark of de combinatie daarvan.

Energy Watch kan met toegepaste analyses de mogelijkheden hiervoor analyseren en kwantificeren. Dit leidt tot een betere benutting van de netcapaciteit en een groter aandeel van duurzame energie.