• Wind Energy
  • Solar Energy
  • Energy Storage
  • Industrial Power
  • Urban Energy
  • Electric Mobility
  • Data Power Consumption

Wat bieden wij?


De opkomst van nieuwe duurzame energiebronnen heeft een impact op de gehele energieketen. Op de elektriciteitsmarkt neemt bijvoorbeeld de prijsvariatie toe door de opkomst van windenergie. Dit verandert ook de businesscase voor traditionele energiecentrales. Een ander voorbeeld is dat elektriciteitsnetten moeten worden aangepast: op laagspanningsniveau ten gevolge van de opkomst van zonne-energie; op middenspanningsniveau ten gevolge van de opkomst van windenergie op land en op hoogspanningsniveau ten gevolge van de opkomst van grootschalige windenergie vanaf de Noordzee.
 
De huidige generatie windturbines en PV-inverters zijn ontworpen op een maximale energieproductie en zijn niet optimaal afgestemd voor het ondersteunen van het net of het aanpassen aan de energievraag. Onderzoek over netinpassing van duurzame bronnen gaat veelal uit van bestaande technologie en richt zich minder op de verbetering ervan als een volwassen energiecentrale.
 
Klanten hebben een groot belang bij een betrouwbare en kosten-efficiënte inpassing van duurzame energie in het net. Dit geldt voor partijen op verschillende plaatsen in de waardeketen, zoals netbeheerders, leveranciers, energie-producenten en consumenten. Energy Watch kan met toegepaste analyses voor de inpassing van energie uit wind-, zon- en combinaties van beiden hier een bijdrage aan leveren. Energy Watch zoekt daarbij naar grensoverschrijdende verbeteringen, die bijdragen aan een kosten-efficiënte inpassing van duurzame energie, waarbij kwaliteit en leverzekerheid van energie blijft gewaarborgd.
 
Het unieke element in de energie analyse van duurzame energiebronnen is dat concrete voorstellen worden gedaan ter verbetering van de leverantie voorspelbaarheid, een betere benutting van de netcapaciteit, het ondersteunen van het (lokale) net en het verminderen van congestie.