• Visie
  • Vision

Visie Energy Watch


Onder druk van het klimaatprobleem is het noodzakelijk om een snelle energietransitie naar duurzame bronnen van energie te maken. Tegelijkertijd is het van belang dat de energievoorziening betrouwbaar en betaalbaar blijft.
 
De uitdaging waar we voor staan is hoe we deze energietransitie zo snel en soepel mogelijk kunnen realiseren. De inpassing van duurzame energiebronnen stelt nieuwe eisen aan de gehele energieketen, van opwek tot verbruik. Dat geeft uitdagingen voor alle betrokken partijen, voor zowel overheden, bedrijven en voor burgers. Maar het biedt ook nieuwe kansen voor ondernemers en investeerders. De vraag- en aanbodzijde passen zich aan, waardoor ruimte ontstaat voor nieuwe spelers op de markt.
 
Energy Watch wil bijdragen aan een snelle en soepele energietransitie, naar een energievoorziening die volledig is gebaseerd op duurzame bronnen.