• Wind Energy
  • Solar Energy
  • Energy Storage
  • Industrial Power
  • Urban Energy
  • Electric Mobility
  • Data Power Consumption

Disclaimer


Algemene voorwaarden

Energy Watch heeft bij de samenstelling en ontwikkeling van deze website en de opgenomen informatie grote zorgvuldigheid betracht. De via deze website verspreide informatie is slechts informerend van aard. Energy Watch aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie zoals deze op of via deze website is verkregen. Energy Watch garandeert niet dat de op de website te vinden informatie te allen tijde volledig, juist, compleet of actueel is en/of dat gebruik ervan zal leiden tot of geschikt is voor het door de bezoeker gewenste doel. De informatie op deze site kan op ieder door Energy Watch gewenst moment worden gewijzigd.

Intellectuele eigendomsrechten

De volledig website is het exclusieve eigendom van Energy Watch v.o.f. Energy Watch v.o.f. geeft de bezoeker van deze site de toestemming om de opgenomen gegevens te kopiëren, af te drukken en aan te wenden onder de voorwaarde dat deze gegevens louter voor informatieve doeleinden van de bezoeker worden aangewend, en met uitsluiting van elke verdere verveelvoudiging, distributie, commercialisatie of exploitatie onder derden.

Informatie van derden

Indien op deze website hyperlinks zijn aangebracht die leiden naar websites van derden, dan betreffen dat websites waarvoor Energy Watch op geen enkele wijze verantwoordelijk is. Energy Watch aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid van hyperlinks of voor de informatie die het volgen van hyperlinks oplevert. Plaatsing van een hyperlink naar een website van derden impliceert niet dat Energy Watch de aldaar te verkrijgen informatie onderschrijft, doch is slechts bedoeld als hulp voor de gebruiker van deze website en het bieden van een mogelijkheid tot het verkrijgen van nadere informatie.